Κωνσταντίνος Ρουσόπουλος

Ιατρός πυρηνικής ιατρικής

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

 • 1991 – 1997 IASI ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ, Grigore T. Popa, του Πανεπιστημίου της Ιατρικής, της Ρουμανίας.
 • 1997 Διπλωματική Εργασία. Τίτλος εργασίας: » » Evaluation of the magnetic resonance signal due to electronic spin changes»

ΘΕΣΕΙΣ: ανειδίκευτος ιατρός

 • Δεκ./2003 – Δεκ./2004. Αγροτικός ιατρός. Αγιά Κέντρο Υγείας, Λάρισα, Ελλάδα
 • Νεμβρ./2003 – Δεκ./2003. Αγροτικός ιατρός . Καρδιολογική Κλινική, Γενικό Νομαρχιακό Νοσοκομείο, Λάρισα, Ελλάδα
 • Οκτ./2003 – Noεμβ./2003. Αγροτικός ιατρός. Γενική Χειρουργική Κλινική,, Νομαρχιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας, Ελλάδα
 • Σεπτ./2003 – Oκτ./2003. Αγροτικός ιατρός. Παθολογική Κλινική, Νομαρχιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας, Ελλάδα

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ

 • Ιουλ./2005 – Απριλ./2010 Ειδικευόμενος στην Πυρηνική Ιατρική, Αρεταίειο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, Αθήνα, Ελλάδα (με εξειδίκευση στις ραδιοπεπτιδικές θεραπείες νευροεδοκρινών όκγων με In-111 και  Lu 177)
 • Αυγ./2009-Νοεμ./2009 εκπαίδευση στο τμήμα πυρηνικής ιατρικής στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Georgetown Ουάσινκτον DC  με εξειδίκευση στο ΡΕΤ CT
 • Απριλ./2010 – Aπριλ./2011 Ειδικευόμενος (με παράταση του χρόνου της ειδικότητας) Πυρηνικής Ιατρικής , Αρεταίειο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, Αθήνα, Ελλάδα
 • 2010-2012 – ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΚΙΝΕΖΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ (ΒΕΛΟΝΙΣΜΟΣ)

ΘΕΣΕΙΣ: ειδικευμένος πυρηνικός ιατρός

 • Απριλ./2011 – 2015. Επιστημονικός συνεργάτης στο τμήμα Πυρηνικής Ιατρικής , Αρεταίειο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, Αθήνα, Ελλάδα στα πλαίσια της διδακτορικής μου διατριβής.
 • Iανoυαρ./2014 – Σήμερα. Διευθυντής και υπεύθυνος στο τμήμα Πυρηνικής Ιατρικής της Κεντρικής Κλινικής Αθηνών. (τετραετής πείρα στις θεραπείες με Ι-131 θυρεοειδούς αδένος)

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ / ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ: PHD

 • 2008 PhD – Σπινθηρογράφημα μυοκαρδίου με Tl-201 με Χρήση πρωτοκόλλου Bruce με τροποποιημένο σύστημα ΗΚΓ/φικών απαγωγών.
 • ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ
  European Association of Nuclear Medicine (EANM) – ABSTRACTS

Oct / 2008

 • In-Pentetreotide uptake ratio in pituitary adenomas; a prognostic index for the applied therapy?
 • Selective Hepatic Arterial Infusion of High Doses of In-111-DTPA-Phe1-Octreotide In Neuroendocrine Liver Metastases After Permanent Port Installation
 • Hyper-selective Arterial Infusions of High Dose of In-111-DTPA-Phe1-Octreotide in Recurrent Brain Meningioma Residuals
 • Y-citrate colloid palliative therapy of recurrent malignant ascites

Oct / 2007

 • Myocardial SPECT with Tl-201 Using Bruce Protocol with a Modified Chest Lead System of the Surface ECG
 • Breast Scintigraphy Evaluation by Quantitative Image Processing
 •  Comparison of Specific Binding Index of regional DaTSCAN imaging vs MRI Striatal Volumetric Measurements
 • Correlative Evaluation of Lung Nodules scanned with Thallium-201 Chloride/ Tc-99m MIBI and Compared with CT and Histological Findings

Oct / 2006

 • Co-infusion of DTPA during peptide receptor radionuclide therapy with In-111 DTPA Octreotide reduces the ionic indium-111/114m contaminants
 • Planning radionuclide bone therapy for patients with prostate carcinoma on estramusustine phosphate treatment
 • Evaluation of memantine on regional cerebral blood-flow in patients with fronto-temporal dementia (FTD)
 • Sintigraphic/Radiographic correlative evaluation of painful foot in the detection of acrometastasis
 • Co-infusion of DTPA during peptide receptor radionuclide therapy with In-111 DTPA Octreotide reduces the ionic indium-111/114m contaminants

2010-2012 – ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΚΙΝΕΖΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ (ΒΕΛΟΝΙΣΜΟΣ)

ΣΥΛΛΟΓΟΙ

 • Ευρωπαϊκή Ένωση Πυρηνικής Ιατρικής
 • Ελληνική Εταιρεία Πυρηνικής Ιατρικής

ΓΛΩΣΣΕΣ

 • Ελληνική (μητρική μου γλώσσα)
 • Αγγλικά
 • Ρουμάνικα

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΘΗΤΕΙΑ

 • 2001 Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις, Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο 401, Αθήνα, Ελλάδα
 • 2000 Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις, Στρατιωτικό Νοσοκομείο Ρόδου, Ρόδος, Ελλάδα
 • 1999 Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις, Άρτα Εκπαιδευτικό Κέντρο Υγείας, Άρτα, Ελλάδα