Γίνετε Μέλη

Γιατί να γίνετε μέλη

Ως μέλος του ΕΙΟΜΕ μπορείτε να αποκομίσετε σημαντικά οφέλη από την δικτύωση και ανταλλαγή γνώσεων και εμπειριών με τους επαγγελματίες-μέλη του.  Θα έχετε πρόσβαση σε ενημέρωση, μέσω επιστημονικών και περιοδικών εκδόσεων που λαμβάνετε σε τακτά χρονικά διαστήματα, αποτελεσμάτων ερευνών που δημοσιεύονται ή/ και παρουσιάζονται σε ειδικές εκδηλώσεις και συνέδρια.

Τρόπος Εγγραφής

Μπορείτε να συμπληρώσετε την Αίτηση Μέλους και να την αποστείλετε ηλεκτρονικά στο info@eiome.gr.